Ce a fost cu Cucueți

Generației de vârstă nobilă din Vărvăreuca îi este cunoscut termenul Cucueți, puțini însă dintre aceștea cunosc unde se afla concret această localitate și ce sa întâmplat cu ea.

Ce a fost Cucueți

Prima oară aceat nume este documentat în aprilie 1844 când generaul rus Semion Nikitici Starov scrie un testament pe numele soției sale Varvara Semionovna Starov prin care îi lasă moștenire moșia de 6000 desetine de pământ și care include satele Florești, Mărculești, Cucueți și Vărvăreuca, această însemnare o face publicația periodică ”Бессарабские областные ведомости” la 25 mai 1857.

Peste câțiva ani, în 1861,  Списки населенных мест Российской империи (Listele localităților Imperiului Rus) menționează Cucueți ca хутор владельческий (hutor moșieresc) localizat la 33 verste față de centrul administrativ Soroca. Hutor însemnând o localitate mică din Europa Răsăriteană fără oficiu administrativ. Cucueți are zece gospodării și o populație totală de 41 persoane, 21 femei și 20 bărbați. În același document se atestă și Vărvăreuca, ambele localitățile fac parte din volostea Florești și se află în dreaptă drumului județean Bălți.

21
Documentul duce la idea că localitatea se află pe un mal al râului Răut la aproximativ 35km de Soroca  Imagine: Государственная публичная историческая библиотека России

Peste aproape jumătate de secol despre Cucueți amintește gazetarul basarabean Zamfir Arbore în Dicționarul Geografic al Basarabiei, publicat în 1904. El menționează:

CUCUEŢI – cătun, cu 8 case, în jud. Soroca, în valea Răutului, în faţa satului Floreşti. Face parte din volostea Floreşti.  

Localizarea

Punct în determinarea locului unde se afla așezarea Cucueți îl pun nemții în 1939 prin publicărea unei hărți topografice detailate a etniilor Regatului Român. Aici mai la vest de satul Vărvăreni (astăzi Vărvăreuca) pe hartă apare și un punct numit M. H. Kukujec (Cucueți) în partea dreaptă a râului Răut la cotitura unde astăzi se găsește Podul de Fier.

soroki_ethnic
Fragment de pe harta germană, în locul așezării Cucueți sunt ilustrate figuri ce reprezintă gospodării ale țărănilor și respectiv componența etnică   Sursă: pop-stat.mashke.org

Astăzi acest teritoriu se află în componența comunei Vărvăreuca, terenul unde se găseau casele este proprietate publică înregistrată la Cadastru cu destinație industrială, pe teritoriu sunt și careva construcții de deservire a utilajului tehnic. Restul terenului în mare parte este pârloagă.

jjj
Sursă: Cadastru

Publicația noastră crede că depopularea și dispariția acestei localități a fost cauzată de cel de-al Doilea Război Mondial. După care au urmat anii terorii staliniste și colectivizarea sovietică forțată care a distrus sistemului proprietăților particulare în agricultură. Tristul adevăr al așezării Cucueți este că din cauza faptului că era de proporții mici a fost distrusă de sovietici și transferată în gestiunea statului, fenomen dramatic specific întregii Uniuni Sovietice.